Motoristen taitojen arviointiin ja niihin liittyvien vaikeuksien tunnistamiseen käytettävän testin …

5,00 

Motoristen taitojen arviointiin ja niihin liittyvien vaikeuksien tunnistamiseen käytettävän testin kehittäminen 4-6-vuotiaille lapsille

Laasonen, Kaisu
978-951-39-6427-6; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (231)
2015

Motoristen ja muiden oppimisvaikeuksien samanaikainen esiintyminen on ollut tiedossa jo kauan aikaa. Viime vuosina on havaittu, että vaikeudet eivät rajoitu vain lapsuuteen ja nuoruuteen. Useilla ne jatkuvat jossain muodossa aikuisuuteen saakka, myös psykososiaalisina ongelmina. Heikkojen liikuntataitojen on todettu olevan yhteydessä vähäisempään liikkumiseen ja erityisesti ryhmäliikunnasta pois jäämiseen jo varsin varhaisessa vaiheessa.

Tämä voi luoda pitkäkestoisen negatiivisen kierteen ja tuoda myöhemmässä vaiheessa myös terveydellisiä seurauksia. Kun vaikeudet tunnistetaan ajoissa ja rakennetaan saatuihin tuloksiin perustuvat tukitoimet osaksi lapsen arkea jo ennen kouluikää, lapsella on mahdollisuus kehittää taitojaan ja kiriä kehityksellistä vaikeutta tai viivettä kiinni jo varhaisessa vaiheessa, ennen ongelmien kasautumista.

Työkalu lasten liikunnan ohjaamisen tueksi

Laasosen tutkimuksessa on tuotettu luotettava ja yksinkertainen KEMO-testi alle kouluikäisten lasten motoristen taitojen ja niihin liittyvien vaikeuksien tunnistamiseen sekä saadun tiedon hyödyntämiseen lasten liikunnan ohjaamisessa varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajan liikunnassa. Validointia diagnostiseen tai terapiakäyttöön ei ole tehty tässä tutkimuksessa.

KEMO-testissä arvioidaan lasten kehonhahmotusta, motorisia taitoja ja selviytymistä useista samanaikaisesti suoritettavista tehtävistä. Lähes kaikissa liikunta- ja toimintatilanteissa edellytetään useiden samanaikaisten toimintojen hallintaa. Usein ympärillä on paljon häiritseviä tekijöitä, joten tarkkaavaisuus voi olla tärkeä onnistumiseen vaikuttava tekijä. Testattavia taitoja tarvitaan muissakin arjen toiminnoissa kuin leikissä ja liikunnassa.

Testin kehittämisessä analysoitiin aiemmin käytössä olleita testejä ja kahden ikäluokan lasten testauksista saatuihin tuloksiin. Noin 1000 pilottitestiä suoritettiin Lappeenrannassa. Todettiin, että lapsista noin viidellä prosentilla on huomattavia ja noin kymmenellä prosentilla lievempiä vaikeuksia. Testin käyttäjälle annetaan ohjeita tulosten tulkintaan ja tuloksiin perustuvan harjoittelun suunnitteluun, jotta tukitoimet voidaan viedä osaksi lapsen arkea varhaiskasvatukseen ja harrastuksiin.

 

10 varastossa

Lisätiedot