Modulation of plasticity of the soleus area of the motor cortex using paired associative stimulation

5,00 

Kumpulainen, Susanne
978-951-39-6405-4; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (229)
2015

Aivot muovautuvat läpi elämän ajatusten, tekojen ja kokemusten kautta. Tätä muovautumiskykyä kutsutaan aivojen plastisuudeksi. Mitä plastisempi liikeaivokuori on, sitä paremmin ihminen oppii uusia liikeratoja ja kuntoutuu vammautumisen jälkeen.

Susanne Kumpulainen kehitti tutkimuksessaan aivojen plastisuutta muokkaavan stimulaatioprotokollan liikeaivokuoren jalkojen vastaavuusalueelle. Liikeaivokuoren jalkojen vastaavuusalueen plastisuudesta ei tiedetä vielä kovinkaan paljon, vaikka sillä on merkittävä rooli ihmisen liikkumisessa ja motorisessa oppimisessa. Kumpulainen tutki myös harjoitustaustojen vaikutusta aivojen plastisuuteen protokollaa hyödyntäen.

Optimaalinen aivostimulaatioprotokolla jalkojen vastaavuusalueelle

Erilaisia keinotekoisia aivostimulaatiotekniikoita on kehitetty muokkaamaan aivojen plastisuutta. Niiden vaikutus kestää minuuteista jopa tunteihin. Jalkojen vastaavuusalueelle toimivaa protokollaa ei ole kuitenkaan aikaisemmin määritetty. Tässä tutkimussarjassa pystyttiin määrittämään yksilöllisesti yhdistetty sähkö- ja magneettistimulaatioprotokolla, jota voidaan käyttää aivojen plastisuuden muokkaamiseen ja siten sekä liikeaivokuoren tutkimiseen että kuntoutukseen.

Tulokset osoittivat, että taitourheilijoilla oli merkittävästi plastisempi jalkojen alueen liikeaivokuori verrattuna kestävyysurheilijoihin. Tämä johtuu mahdollisesti erilaisista harjoittelun aiheuttamista adaptaatioista liikeaivokuorella.

Monipuolinen taitoharjoittelu on tärkeää myös eri lajien urheilijoille, koska se antaa mahdollisuuden lajitekniikan tehokkaampaan oppimiseen ja sen muokkaamiseen olosuhteiden muuttuessa. Tuloksilla on tärkeää käytännön merkitystä esimerkiksi lapsille, urheilijoille, vanhuksille ja potilaille.

 

4 varastossa

Lisätiedot