Modelling and prediction of perceptual segmentation

5,00 

Hartmann, Marti´n Ariel
978-951-39-6902-8; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (303)
2017

Käsitys musiikin rakenteesta perustuu enemmän musiikin kuunteluolosuhtesiin kuin musiikillisiin kykyihimme tai alan koulutukseen. Esimerkiksi musiikin tuttuus on soittotaitoa merkityksellisempää.

Martin Hartmann esittelee väitöstutkimuksessaan, kuinka toistuva musiikin kuuntelu on musiikillista koulutusta ratkaisevammassa osassa siinä, miten ihmiset hahmottavat musiikissa tapahtuvia muutoksia. Tulokset auttavat ymmärtämään, kuinka kuulijat prosessoivat musiikillisia rakenteita musiikinkuuntelun aikana. Lisäksi tutkimus tarjoaa uusia menetelmällisiä näkökulmia automaattiseen musiikin analysoimiseen, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi musiikin suoratoistopalveluiden kehittämisessä.

Väitöskirjassaan Hartmann tutki sekä muusikoita että ei-muusikoita, jotka arvioivat keskenään erityylisissä musiikkikappaleissa esiintyviä muutoksia.

Tutkimuksessa havaittiin, että kun kuulijoita pyydettiin osoittamaan mielestään merkittäviä muutoksia kuunnellessaan itselleen tuntematonta musiikkia, he keskittyivät vain muutamaan musiikin keskeiseen rakenteeseen. Ne kuulijat, jotka olivat kuulleet samaa musiikkia jo aiemmin ja saivat mahdollisuuden tarkentaa arvioitaan uudelleenkuuntelun jälkeen, hahmottivat paljon yksityiskohtaisempia ja abstraktimpia rakenteita. Muusikot hahmottivat musiikkia hyvin samaan tapaan kuin musiikillisesti kouluttamattomat kuulijat.

- Soittotaidolla, musiikinteorian osaamisella tai jatkuvalla musiikille altistumisella näyttäisi olevan melko vähäinen rooli siinä, miten itselle tuntemattoman musiikin etenemistä ennakoidaan, Hartmann pohtii.

Väitöskirjatutkimuksessaan Hartmann hyödynsi useita viimeisintä tekniikkaa edustavia laskennallisia menetelmiä tutkiessaan musiikinkuuntelun aikana tapahtuvia psykologisia prosesseja. Tällaisten teknologisten ratkaisujen käyttöä voidaan hyödyntää musiikin suoratoistopalvelujen kehittämisessä. Niiden avulla palveluihin voidaan liittää erilaisia visualisointeja ja automaattisia suosituksia, jotka perustuvat asiakkaiden aiemmin kuunteleman musiikin rakenteisiin.

Väitöstutkimus selvitti myös menetelmällisiä haasteita, jotka liittyvät segmentaation tutkimukseen. Se voi auttaa selvittämään, kuinka ihmisten havaintojärjestelmä toimii organisoidessaan erilaisia informaatiovirtoja, kuten puhetta, liikettä tai musiikkia.

 

14 varastossa

Lisätiedot