Minorities’ communication apprehension and conflict

5,00 

An investigation of Kurds in Iran and Malays in Singapore
Rahmani, Diyako
978-951-39-7190-8; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (331)
2017

Rahmani selvitti, kuinka piirretyyppinen ahdistuneisuus häiritsee etnisten vähemmistö- ja enemmistöryhmien välisiä viestintäprosesseja sekä kasvattaa konfliktia niiden välillä.

- Etniset vähemmistöt ovat yhteiskunnallisesti erityisessä tilanteessa, sillä heidän pääsynsä taloudellisiin, poliittisiin sekä kulttuurisiin resursseihin ovat huonommat kuin enemmistöjen, Rahmani selvittää.

Kyseinen tila määritellään alemmaksi sosioekonomiseksi statukseksi ja se voi vaikuttaa yksilöiden tapoihin viestiä. On esimerkiksi todennäköisempää, että alempaan sosioekonomiseen luokkaan kuuluva henkilö on vastentahtoisempi kritisoimaan työtään, koska hänen taloudellinen tilanteensa kestää heikommin irtisanomisen riskiä.

Korkeampi ahdistuneisuus saattaa myös motivoida vähemmistöryhmiä hyväksymään konfliktit enemmistöjen kanssa. Tämä voi erityisesti tapahtua vähemmistöryhmien ollessa huolestuneita ryhmiensä perustavista, identiteettiin liittyvistä seikoista. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi kieli, perinteet ja muut piirteet, joiden avulla heidät tunnistetaan.

Vähemmistöjen kokemus vaihtelee

Tutkimus paneutui Iranin kurdivähemmistöön sekä Singaporen malaijivähemmistöön. Molempien ryhmien käsitetään kuuluvan alempaan sosioekonomiseen luokkaan enemmistöihin verrattuna. Tutkimuksessa paljastui, että kurdit itse asiassa kokevat yleisesti vähemmän ahdistusta verrattuna muihin kulttuureihin, kun taas malaijit ovat huolestuneempia verrattuna kiinalaiseen enemmistöön.

Etnisten ryhmien tilanteen lisäksi esiin nousevat muiden vähemmistöjen, kuten ikä-, sukupuoli- sekä seksuaalivähemmistöryhmien, asemat. Yhteiskunnallisen osallistumisen sekä taloudellisen statuksen parantaminen näiden ryhmien kohdalla on yksi askel, jonka yhteiskunta voisi ottaa kohti tasa-arvoista ihmiskuntaa.

- Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää erilaisilla sosiologisilla ja poliittisilla kentillä. Erityisesti koulutuksen rooli sekä vähemmän etuoikeutettujen sosiaalisten ja kulttuuristen ryhmien voimaannuttaminen on tärkeää, Rahmani kertoo.

 

15 varastossa

Lisätiedot