Minne menet, kielikasvatus?

1,00 

Näkökulmia kielipedagogiikkaan
Kaikkonen, Pauli; Kohonen, Viljo
951-39-0708-2;
Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos
2000

1990-luvun ajan on käyty niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin keskustelua siitä, mitä vieraan kielen opiskelu ja opetus ajassamme on. Esiin on noussut useita kielenoppimisen ja -opettamisen kannalta merkittäviä näköaloja. Oppimiskäsitys on rikastunut koko oppijan huomioon ottavaksi, ja kielen oppiminen käsitetään yhtä aikaa yksilölliseksi ja sosiaaliseksi prosessiksi. Kieli ymmärretään syvästi inhimillisen olemuksen peruskäsitteeksi.

Nämä tekijät ovat suunnanneet voimakkaasti myös vieraan kielen opetusta ja vaativat sitä vastaamaan kehittyvästä ymmärryksestä ja toisaalta myös kielen opetuksen muuttuvasta kontekstista esille nouseviin haasteisiin. On siis tarpeen kysyä: Minne menet, kielikasvatus, minne menet vieraan kielen opetus? Mitä olet ymmärtänyt päämääräksesi? Millaisia mahdollisuuksia tarjoat tulevaisuuden yhteiskunnalle ja sen jäsenille yhteisen ja jokaisen oman elämän rakennusaineksiksi?

Tämän kirjan kirjoittajat pohtivat näitä kysymyksiä kukin omista lähtökohdistaan. He tukeutuvat tutkimukseen vieraasta kielestä, sen oppimisesta ja opettamisesta sekä saamiinsa käytännön kokemuksiin vieraan kielen opettajina ja kielikasvattajina. Uskomme, että lukija löytää kirjasta itselleen ajatteluaan ja toimintaansa tukevia ja rikastuttavia, ehkäpä myös kyseenalaistavia näkökulmia.

2 varastossa

Lisätiedot