Merisota

5,00 

Historia, teoria ja nykypäivä
Vänskä, Ville
978-952-291-133-9;
Docendo.
2015

Merisodan päämääristä ja teorioista on suomeksi kirjoitettu laajemmin viimeksi 1920-luvulla. Merisodankäynnin kehitystä, tavoitteita, taktiikkaa ja periaatteita suomalaisesta näkökulmasta käsittelevä kokonaisesitys on tähän asti puuttunut.

Ville Vänskä haluaa kirjassaan ymmärtää merisodankäyntiä perusteellisemmin. Vuosien työn seurauksena aiheesta on hioutunut kirja, jossa käsitellään merisodan historiaa, kehitystä, teoriaa, taktiikkaa ja periaatteita.

Suomen meripuolustus poikkeaa merkittävästi kansainvälisestä valtamerilähtöisestä ajattelusta. Tähän ovat syynä vahvasti puolustuksellinen puolustusratkaisumme, rikkonainen rannikkomme, riippuvuutemme meriyhteyksistä, käytettävissä olevat pienet voimavarat ja jäätalvi.

Tämä ajatuksia herättävä, upeasti kuvitettu ja merisotaa laaja-alaisesti käsittelevä teos on kirjoitettu kaikille sotahistoriaa, merisodankäyntiä tai maanpuolutuskysymyksiä harrastaville.

2 varastossa

Lisätiedot