Mercury beats Minerva?

5,00 

Essays on the accelerating impact of market logic permeating higher education
Juusola, Katariina
978-951-39-6053-7; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (155)
2015

Koulutus on iso bisnes. Pohjoismaiden ulkopuolella koulutus on yleensä paitsi maksullista myös erittäin kallis investointi. Pitäisikö korkeakoulututkintojen olla maksullisia? Ja kenen siitä kuuluisi maksaa?

Nämä kysymykset ovat keskiössä erityisesti aikana, jolloin julkisista palveluista halutaan säästää. Tämä teema oli myös eräs lähtökohta Katariina Juusolan väitöskirjatutkimuksessa, jossa päähuomio on yliopistokoulutuksen muuntumisessa yhä markkinavetoisemmaksi.

Katariina Juusola tarkastelee yliopistosektoria sekä perinteisen akateemisen logiikan että yhä tavallisemman markkinalogiikan kautta. Nämä vastakkaiset logiikat ovat sopivina pidettyjä ajattelutapoja ja käytäntöjä, joita alan toimijat muovaavat ja muuttavat. Samalla ne ovat sosiaalisia rakenteita, jotka koostuvat arvoista, uskomuksista ja oletuksista.

Tutkimuksessa näistä institutionaalisista logiikoista käytetään antiikin Rooman mytologian mukaisia termejä Mercury ja Minerva, jotka olivat kaupankäynnin ja sivistyksen jumalia. Akateeminen logiikka, eli Minerva, pohjautuu perinteiseen humboldtilaiseen epäkaupalliseen yliopistoihanteeseen. Markkinalogiikka, eli Mercury, on puolestaan syntynyt 1970-luvulla Yhdysvalloissa ja muuttanut vallitsevaa yliopistoihannetta kohti markkina-ajattelua.

Arabiemiraattien Dubai esimerkkinä

Juusola keräsi väitöskirjansa aineiston Arabiemiraateissa, joka on ääriesimerkki markkinalogiikan mukaisesta koulutusjärjestelmästä.

- Dubaissa on poikkeuksellisen suuri määrä ulkomaalaisia korkeakouluja huippuyliopistot mukaan lukien. Suurin osa niistä oli bisneskouluja. Kiinnostuin erityisesti kysymyksistä, miksi ja miten nämä ulkomaalaiset koulut tekevät bisnestä oman maansa rajojen ulkopuolella.

Dubai on vain yksi esimerkki äärikaupallisesta korkeakoulujärjestelmästä, jossa etenkin bisneskoulututkinnot ovat yleistä kauppatavaraa. Tarjontaa on huippuyliopistoista aina tutkintotehtaisiin, joista jälkimmäiset ovat esimerkkejä koulutuksen kaupallistumisen ja markkinalogiikan negatiivisista puolista.

Markkinalogiikan tultua yhä hyväksytymmäksi institutionaaliseksi logiikaksi yliopistot ovat kokeneet huomattavan rakennemuutoksen. Yksi näkyvimmistä muutoksista on ollut rahoituskanavien muutos ja siihen liittyvä yliopistojen asteittainen yksityistäminen. Yliopistoja on myös alettu johtaa yhä enemmän yritysten lailla.

- Yliopistoista on haluttu tehdä enemmän markkinavetoisia, yksityisten yritysten kaltaisia instituutioita, jotka eivät kilpaile pelkästään parhaista opiskelijoista ja henkilökunnasta, vaan myös rahoituksesta ja maineesta. Yksityistäminen ja kilpailu akateemisilla koulutusmarkkinoilla ovat luoneet tarkan hierarkkisen nokkimisjärjestyksen yliopistojen kesken - sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

 

10 varastossa

Lisätiedot