Mediakielitaidon jäljillä

5,00 

Lapset ja nuoret valikoivina mediakäyttäjinä
Suoninen, Annikka
951-39-1849-1; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (81)
2004

Jo hyvin pienet lapset voivat olla varsin mediakielitaitoisia, ja heillä on selvät käsitykset siitä, millaisia ilmaisukeinoja ja sisältöjä he kultakin käyttämältään medialta odottavat ja edellyttävät. Mutta miksi medioita käytetään ja mitä niistä etsitään? Millaisista mediasisällöistä lapset ja nuoret pitävät? Mitä muita odotuksia he medioihin kohdistavat? Ovatko lapset ja nuoret medioiden armoilla - vai mediat lasten ja nuorten armoilla?

Tämä kirja tarkastelee lasten ja nuorten mediankäyttöjä mediakielitaidon käsitteen kautta. Mediakielitaidolla tarkoitetaan tapaa, jolla henkilö valitsee, käyttää ja tulkitsee eri medioita ja mediasisältöjä osana omaa elämäänsä. Mediakielitaidossa korostuvat henkilön - tässä tapauksessa lapsen tai nuoren - omat tarpeet, tarkoitukset ja tavat käyttää mediaa.

Tutkimus kattaa ikäluokat pikkulapsista nuoriin aikuisiin. Kirja sopii hyvin lasten ja nuorten keskuudessa työskenteleville, opiskelijoille, tutkijoille tai kenelle tahansa lapsista, nuorista ja mediasta kiinnostuneelle lukijalle.

Annikka Suoninen on toiminut pitkään lasten ja nuorten mediankäyttöjen tutkijana Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja kutsuu itseään mediasosiologiksi. Teos on osa joulukuussa 2003 hyväksyttyä nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjaa, mutta se aukeaa helposti myös ei-akateemiselle lukijalle

1 varastossa

Lisätiedot