”Me ollaan koko ajan liikkeessä”

5,00 

Tutkimus nuorten omaehtoisen liikkumisen muodoista ja merkityksistä tilan kehyksissä
Hasanen, Elina
978-951-39-7203-5; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (261)
2017

Hasanen tutki yläasteikäisten nuorten organisoimatonta vapaa-ajan liikuntaa. Omaehtoisesti liikutaan enemmän kuin organisoidusti, mutta tieto tästä osasta nuorten vapaa-aikaa on ollut vajavaista.

- Tutkimuksessa keskityin siihen, mitä nuoret itse liikkumisesta ja liikkumaan lähtemisen edellytyksistä kertovat. Paljastui, että omalla ajalla liikkumisen taustalla on poikkeavia lähtökohtia siitä, miten liikunnan harrastamisesta on totuttu ajattelemaan, Hasanen kertoo.

Tärkeintä ei välttämättä ole liikunta

Tulokset osoittavat, että liikuntalajien harjoittaminen liikuntapaikoilla on vain osa nuorten fyysistä aktiivisuutta. Usein liikkuminen on oheistoimintaa jollekin muulle, joka on nuorelle omalla ajalla tärkeää. Tutkimushavainnot ovat huomionarvoisia sekä liikuntapolitiikan että liikuntatutkimuksen kannalta.

- Paljon nuorille olennaisia asioita jää piiloon, jos liikkumista arvioidaan vain aikuisten määrittelemiin lokeroihin asettuvana liikunnan harrastamisena. Nuorten omaehtoisessa liikkumisessa silmiinpistävän usein pääosassa on esimerkiksi mahdollisuus vapaaseen yhdessäoloon, vetäytymiseen tai vain vaihteluun tavallisesta arjesta, Hasanen korostaa.

Nuoret toivat haastatteluissa esiin omaehtoisen liikkumisen muotojen ja paikkojen kirjavuuden. Liikkumisen muodot ulottuvat esimerkiksi pyörällä ajelusta luistelukentällä ”pyrähtelyyn” ja jalkapallomaalin ylärimaan laukomisiin. Liikkumismuotoja harjoitetaan monin tavoin soveltaen, lähtökohtana usein se, kenen kanssa ja missä aikaa halutaan viettää.

Liikkumisen paikat ovat vastaavasti monenlaisia ympäristöjä kotipihasta uimahalliin, metsäautotiestä laskettelurinteeseen ja rantapolusta luistelukenttään. Laadukkuuden sijasta tärkeämpää on läheinen sijainti sekä vapaan tilan löytyminen sopivalla hetkellä.

Omaehtoisuuden sallimiseen

Merkittävä tutkimustulos on, että nuoret törmäävät tilanteisiin, joissa he tahtomattaan jäävät liikkumisen paikkojen ulkopuolelle. Etenkin taitojen tai kavereiden puutteet voivat luoda kokemuksen ulkopuolisuudesta. Hasanen tunnisti nuorten kokevan myös ikään ja sukupuoleen liittyviä rajoituksia.

Ratkaisevaa onkin, kokeeko nuori olevansa oikeutettu käyttämään liikkumisen paikkaa valitsemallaan tavalla.

- Liikunnan edistämisen kannalta tulisi osata arvostaa nuorten toimintaa silloinkin, kun he käyttävät jotakin paikkaa epätavanomaisesti. Mahdollistettaessa paikkojen käyttö liikkumisen sisältöjä ja tavoitteita itse muotoillen sallitaan monenlaisille nuorille sopiva tekeminen. Tästä näkökulmasta riittävän isot kotipihat sekä muokkaamaton lähiluonto ovat sallivia tiloja omaehtoiselle liikkumiselle. Huippulaadukkaat ja valvotut urheilupaikat sulkevat helposti ulos sellaisia, jotka eivät halua tai pysty liikkumaan tiukkoihin normeihin mukautuen, tutkija toteaa.

 

14 varastossa

Lisätiedot