Lohkoutuva peruskoulu

35,00 

Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka
Seppänen, Piia; Kalalahti, Mira; Rinne, Risto; Simola, Hannu
978-952-5401-70-7; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (68)
2015

Perheiden kouluvalinnat ja oppilaiden valikointi ovat arkipäiväistyneet suomalaiskaupungeissa. Miten uudet kouluvalintapolitiikat muovaavat koulujärjestelmäämme ja ajatusta kaikille yhteisestä peruskoulusta? Miten lapsiamme luokitellaan? Ohittavatko yksilöiden vapaudet yhteiset oikeudet?

Tässä kirjassa tutkitaan kouluvalintapolitiikan nykytilaa, sen tuloa Suomeen sekä peruskoulujen eriytymistä perheiden ja yhteiskunnallisten jakojen näkökulmasta. Kirjan 15 lukua todentavat monesta suunnasta peruskoulun lohkoutumista kaupungeissa, mutta myös kaupunkilaisvanhempien vakaata toivetta yhtenäisestä koulusta.

Kirjassa vastataan kysymyksiin:

•     Millaisia kouluvalintapolitiikkoja kaupunkeihin on muotoutunut?

•     Missä laajuudessa oppilaat valikoidaan kouluihin ja eri opetusryhmiin?

•     Millaisia asenteita, näkemyksiä ja puhetapoja vanhemmilla on kouluvalintojen tarpeellisuudesta sekä peruskoulun yksilöllisyyttä ja tasa-arvoa tukevasta luonteesta?

•     Mistä koulujen ja opetusryhmien erimaineisuus muodostuu?

•     Minkälaisia sosiaalisia eroja perheiden kouluvalinnoissa ja koulutuksellisissa asenteissa voidaan nähdä?

Näitä kysymyksiä analysoidaan Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Vanhemmat ja kouluvalinta kerätyin laajoin vanhempien kysely- ja haastatteluaineistoin sekä tilastojen ja dokumenttien perusteella. Kirja sopii peruskoulun nykytilasta, koulupolitiikasta ja yhteiskunnallisista eronteoista kiinnostuneelle kouluväelle, perheille, virkamiehille, poliitikoille, tutkijoille ja opiskelijoille.

29 varastossa

Lisätiedot