Liikutukseen asti

5,00 

Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli
Harinen, Päivi; Liikanen, Veli; Rannikko, Anni; Torvinen, Pasi
978-951-790-386-8; 0357-2498
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (303)
2015

Tässä kirjassa tarkastellaan vaihtoehtoliikuntaa, jota on usein nimitetty myös elämäntapaliikunnaksi tai elämäntapaurheiluksi. Vaihtoehtoliikunta on liikuntatieteissä vakiintunut käsite sellaiselle liikkeelle, jossa korostuvat elämäntyylilliset valinnat, ilo, kokemuksellisuus ja ilmaisu. Sellaiset liikunnalliset lajit kuin esimerkiksi parkour, skeittaus, scoottaus ja longboarding tarjoavat ideologisia ja käytännöllisiä vaihtoehtoja valtavirtaurheilulle ja sen arvoille: kilpa- ja tulosurheilulle, “kansanliikunnalle” sekä kaupalliselle liikuntakulttuurille.

Kirjan analyyseissa vaihtoehtoliikuntaa ja sen kytköksiä nuoruuteen tutkineet kirjoittajat pohtivat muun muassa tarkastelemansa ilmiön nuorisokulttuurisia ulottuvuuksia ja yhteisöllisiä merkityksiä, lajitietoisuuden ylläpitämistä ja välittämistä, toimintaan liittyviä toimijayhteisöjen sisäisiä ja välisiä ristiriitoja sekä vaihtoehtoisuuden aj oittaista antautumista valtavirralle: markkinayhteiskunnan ja kilpaurheilun toimintalogiikalle.

Varasto loppu

Lisätiedot