Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

2,00 

Opas arviointiin
Pyykkönen, Teijo
978-951-8982-92-3; 0356-746X
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu (170)
2013

Liikunnan ja etenkin kilpa- ja huippu-urheilun olosuhdevaatimukset kasvavat koko ajan. Kisojen järjestäminen ja tarkoituksenmukainen harjoittelu vaativat aiempaa tarkemmin määriteltyjä puitteita. Tämä luo haasteen liikuntapaikkojen ja -ympäristöjen kehittämiselle. Toisaalta jo nykyinen liikuntapaikkaverkosto ympäristöineen on ollut mittava investointi, jolla on onnistuttu tukemaan kansalaisten hyvinvointia. Liikuntaympäristöihin - kuten kaikkiin ympäristöihin- liittyy usein arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia piirteitä.

Kun urheiluväki lähestyy liikuntaympäristöjä toiminnallisuuden kautta, kulttuuriympäristön vaalijat korostavat sitä, kuinka liikuntapaikat ympäristöineen ilmentävät kulttuurin vaiheita ja kertovat alueen historiasta ja perinteistä. Keskustelua käydään enemmän ”oman väen” sisällä kuin sektoreiden välillä.

1 varastossa

Lisätiedot