Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu

10,00 

Jaakkola, Timo
978-952-451-485-9;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2010

Kirja tarjoaa tietoa liikuntataitojen oppimisesta sekä taitoharjoittelun periaatteista. Pääteemoja ovat liikunnallinen lahjakkuus, havaitsemisen ja kognitiivisten tekijöiden merkitys sekä huomiointi liikuntataitojen oppimisessa ja ohjaamisessa, oppimista tukevien harjoitteluympäristöjen ja tehtävien muodostaminen sekä taitoharjoittelu oppimisen eri vaiheissa.

Kirja perustuu uusimpaan tutkimustietoon liikuntataitojen oppimisesta ja taitoharjoittelusta, ja se on kirjoitettu niin, että opettajat, valmentajat ja muut liikuntataitojen ohjaamisen kanssa toimivat henkilöt voivat hyödyntää sitä käytännön työssään. Konkreettisuutta lisäävät monet esimerkkitaulukot, kuviot ja kuvat. Kirja soveltuu oppikirjaksi oppilaitoksiin sekä suomalaisiin valmennus-, opettaja- sekä ohjaajakoulutuksiin.

5 varastossa

Lisätiedot