Liikunnanopetus ja opetuksen analysointi

5,00 

Heikinaro-Johansson, Pilvikki; Vähäkylä, Leena
978-951-39-4269-1
Jyväskylän yliopistos
2018

Koululiikunta herättää tunteita. Monilla koululiikuntakokemukset ovat myönteisiä, mutta kielteiset kokemukset herättävät erityisen voimakkaita tunteita vielä vuosikymmenien jälkeenkin. Näiden kokemusten ja tunteiden muovaajana opettajalla on suuri valta ja vastuu.

Opettaminen on taitolaji. Liikunnanopettajan ammattitaito rakentuu koulutuksesta, sisällön hallinnasta, opettajan innostuksesta omaa työtään kohtaan, opetusmenetelmien hallinnasta, hyvistä vuorovaikutustaidoista sekä kiinnostuksesta ammatilliseen kehittymiseen. Lisäksi liikunnanopettajan asiantuntijuuteen kuuluu taito luoda myönteinen, salliva ja toisia kunnioittava ilmapiiri luokkaan. Tunnistamalla hyvään opettamiseen ja ohjaamiseen liittyviä piirteitä ja analysoimalla sitä, miten itse toimii opetustilanteessa, pääsee jo pitkälle opettajuuden kehittymisessä.

Kirjan tarkoituksena on kuvata liikunnan opetus-oppimistapahtumaa teorian valossa sekä auttaa lukijaa ymmärtämään opetuksen analysoinnin ja systemaattisen observoinnin keinoina tarkastella lähemmin opetusta, ohjaamista ja oppimista. Opetusta voidaan analysoida monesta eri näkökulmasta ja useilla eri menetelmillä, joista jokainen tuo esiin erilaisen näkökulman siihen, mitä liikuntatunnilla tapahtui. Tuntemalla valitun analyysimenetelmän teoreettiset lähtökohdat observoija tietää myös tiedon soveltamismahdollisuudet ja menetelmien rajoitteet.

Kirja kokoaa vuosien opetussisällöt yksiin kansiin. Kirjassa esitetään teoreettinen tausta opetuksen analysoinnille, kerrotaan keskeiset opetuksen tarkkailun ja analysoinnin periaatteet ja annetaan esimerkkejä liikunnan opetustapahtuman analysointiin.

 

2 varastossa

Lisätiedot