Liikunnan opetusprosessin A, B, C

20,00 

Numminen, Pirkko; Laakso, Lauri
951-39-1933-1; 1456-4092
Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos / Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus
Julkaisuja (5)
2004

Kirja on tarkoitettu liikunnan opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvien perusasioiden opiskeluun. Se on muokattu Jyväskylän yliopiston liikunnanopettajakoulutuksen didaktisen peruskurssiluennon pohjalta. Kokeiluvaiheessa opasta on käytetty kurssimateriaalina myös ammattikorkeakoulussa, avoimessa yliopistossa Jyväskylässä sekä Chydenius-instituutissa Kokkolassa.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee lyhyesti suomalaista liikunnanopettajakoulutusta ja sen tarkoituksena on luoda pohjaa tulevan opettajan/ohjaajan itsensä kehittämiselle. Toisessa vaiheessa esitellään oppimista yleensä sekä motorisen oppimisen peruskysymyksiä erityisesti. Keskeinen osuus oppaasta käsittelee opetusprosessin eri vaiheita sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lopuksi kirjassa tarkastellaan joitakin työrauhaan liittyviä asioita. Opintokokonaisuus pyrkii siis antamaan perustan liikunnan opetusprosessin kokonaisvaltaiselle tarkastelemiselle.

Vaikka kirja on muokattu tietyn opintokokonaisuuden tarpeita ajatellen, sitä voidaan käytää perusmateriaalina liikunnan didaktiikan opiskelussa niin kurssimuotoisesi kuin itseopiskelunakin. Teoreettisten tarkastelujen jatkoksi on otettu käytännön esimerkkejä ja kunkin kappaleen lopussa lukijaa ohjataan itsenäisiin pohdintoihin keskustelukysymysten avulla.

Varasto loppu

Lisätiedot