Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset

5,00 

Liikunnan hyvät käytännöt -hankkeen loppuraportti
Rikala, Saku
978-951-8982-94-7; 1798-2464
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä (6)
2013

Saku Rikalan kirjoittamassa raportissa kuvataan liikunnan hanketoiminnan onnistumiset ja kehittämistarpeet sekä esitetään suositukset hanketoiminnan kehittämiseksi.

Suositukset koskevat hanketoiminnan kokonaishallinnointia, koordinointia, avustusjärjestelmää, suunnittelua, toteuttamista sekä tulosten arviointia ja juurruttamista. Suositukset pohjautuvat liikunnan hanketoimijoiden haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin (ohjelmien ja hankkeiden rviointiraportteihin jne.) ja hankerekisterin kasauksessa tehtyihin havaintoihin.

1 varastossa

Lisätiedot