”Lempeä Lydia” – ”voimakas Björgen”

5,00 

Naishiihtäjien representoinnin muutokset Urheilulehden teksteissä vuosina 1905-2010
Kaivosaari, Annu
978-951-39-6983-7; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (255)
2017

Naisurheilijat voidaan kuvata mediassa tänä päivänä tasa-arvoisina, ammattimaisesti valmentautuvina urheilusankareina. Näin toteaa Annu Kaivosaari väitöstutkimuksessaan ja rakentaa tulkinnoillaan uudenlaista käsitystä naisurheilun uutisoinnista. Kaivosaari tutki väitöskirjassaan naishiihtäjien uutisointia ja siinä tapahtuneita muutoksia Urheilulehden teksteissä vuosien 1905-2010 välisenä aikana.

Persoonallinen yksilö, sankari ja äiti

Tutkimusaineiston alkujaksolle tyypilliset naiseuden ja koomisuuden kuvaukset ovat Kaivosaaren mukaan väistyneet kirjoituksista. Niiden tilalle ilmestyi ensin yksilöllisyyttä ja yksityiselämää korostavat, ja lopulta naishiihtäjät vakavasti ottavat, ajoittain jopa sankarikuvaa välittävät kuvaukset. Naisurheilun uutisointiin on aiempien tutkimusten mukaan mielletty vahvasti ulkonäön kuvailu ja suoritusten vähättely. Nämä olivat kuitenkin kadonneet viimeisten tarkasteluvuosien teksteistä. Myöskään niin sanottua ”tytöttelyä” ei ollut havaittavissa enää 2000-luvun kirjoituksissa muuten kuin naishiihtäjien itsensä esittämissä suorissa lainauksissa.

Eräs sukupuoleen liittyvä tekijä säilytti kuitenkin näkyvyytensä tutkimusaineistossa aina viimeisimpiin tarkasteluvuosiin saakka.

- Urheileva äiti ja hänen arjen ratkaisunsa kiinnostavat, Kaivosaari toteaa.

Naisurheilijoiden äitiyden esiin nostaminen mediassa on väittelijän mukaan ymmärrettävää. Lapsen saaminen vaikuttaa urheilevan naisen ammatin harjoittamiseen täysin eri tavoin kuin urheilevan miehen tai muita ammattiryhmiä edustavan naisen.

Tutkimusainesteon kirjoituksia ohjasi Kaivosaaren tulkinnan mukaan neljä ylätason diskurssia, jotka muodostivat naishiihtäjien representointeja kuvaavan nelikentän. Naishiihtäjät esiintyivät teksteissä joko hiihtäjinä, naishiihtäjinä, yksilöinä tai naisina. Tutkimuksessa rakentunutta diskurssien nelikenttää voisi soveltaa muihinkin tutkimuksiin, joissa tarkastelun kohteena ovat sukupuoli ja toimijuus eri elämänalueilla.

Tasa-arvokehitystä myös kentille ja kabinetteihin

Kaivosaaren tutkimuksessa naisurheilijoiden uutisointi tuodaan esiin uudenlaisessa valossa. Tutkimustulostensa myötä väittelijä haluaakin tuoda esiin urheilun piirissä tapahtunutta sukupuolten tasa-arvoistumista.

- Jatkuvaan epäkohtiin puuttumisen sijaan on tärkeää nostaa esiin myös niitä urheilun alueita, joissa tasa-arvo toteutuu, Kaivosaari painottaa. - Tämän kaltaisten, positiivista näkymää rakentavien tutkimustulosten tarkastelun myötä tasa-arvokehitystä voitaisiin kenties saada leviämään entisestään paitsi urheilumedian piiriin, myös laajemmin urheilun kentille ja kabinetteihin, joissa työnsarkaa monilta osin edelleen riittää.

 

11 varastossa

Lisätiedot