Learning, teaching and integration of adult migrants in Finland

5,00 

Kärkkäinen, Katarzyna
978-951-39-7211-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (594)
2017

Kulttuurieroavuuksien ja suomen kielen taidon merkitystä korostetaan liikaa oppimisessa, opettamisessa ja kotoutumisessa. Henkilökohtaiset eroavuudet ja erot elämätilanteissa sekä niiden vaikutus jäävät helposti huomaamatta.

- Kulttuuri- ja kielitekijöitä käytetään yleisesti selittäjänä kaikkiin vaikeuksiin maahanmuuttajien oppimisessa, opettamisessa ja kotoutumisessa. Käsitykset kulttuuri- ja kielitekijöistä ja niiden vaikutuksista perustuvat kuitenkin usein kouluttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden odotuksiin ja luuloihin, Kärkkäinen selittää.

Kärkkäinen tutki ammatilliseen koulutukseen osallistuvien maahanmuuttajataustaisten aikuisten oppimista, opettamista ja kotoutumista. Tutkimus tarjoaa perusteellista tietoa maahanmuuttajista oppijoina ja maahanmuuttajien opettamisen erityispiirteistä. Samalla tutkimus syventää ymmärrystä oppimisen, opettamisen ja kotoutumisen välisistä suhteista.

- Parhaassa tapauksessa aikuisten ammatillinen koulutus tukee kotoutumista, mutta siihen liittyy myös paljon rajoitteita. Uskomukset kieli- ja kulttuuriasioista ovat suurin este, Kärkkäinen väittää.

Paljon luullaan, vähän tiedetään

- Toki monimuotoisessa ympäristössä on oppimisessa ja opettamisessa omia erityispiirteitään. Siihen liittyy esimerkiksi paljon epävarmuutta ja arvaamattomuutta. Toisaalta maahanmuuttajien oppimisessa ja opettamisessa on usein aivan samoja piirteitä kuin suomalaisilla, Kärkkäinen sanoo.

- Eri näkemysten huomioiminen ja oppimis- ja opettamiskäytänteiden vaihtelu ovat hyväksi myös suomalaisille opiskelijoille. Maahanmuuttajien oppimisen ja opettamisen erityispiirteiden huomioon ottaminen on tärkeää, mutta on osattava kuitenkin keskittyä olemassa oleviin samanlaisuuksiin.

- Keskittymällä olemassa oleviin yhtäläisyyksiin ja tunnistamalla jokaisessa ihmisessä olevan moninaisuuden voidaan parhaiten päästä eroon eroavuuden peloista, Kärkkäinen toteaa.

Kärkkäinen kehottaakin paljon maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimineita kouluttajia ja oppilaitoksia hyödyntämään asiantuntemustaan ja vaihtamaan tietoa hyvistä käytänteistä, jotka ovat oppilaitoksissa jo olemassa.

- Opettajat eivät aina tiedä selitystä siihen, miksi maahanmuuttajaopiskelijat toimivat tietyllä tavalla. Oletetaan myös jonkin menetelmän olevan hyvä toimittaessa maahanmuuttajien kanssa (esim. ryhmätyö), vaikka niin ei välttämättä ole maahanmuuttajaopiskelijoiden mielestä.

- Monet tällaisista väärinymmärryksistä voitaisiin korjata osallistamalla maahanmuuttajaopiskelijoita käytänteiden kehittämiseksi, Kärkkäinen ehdottaa.

 

2 varastossa

Lisätiedot