”Laulu syömmet aukaisee”

5,00 

Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla
Nenonen, Pirjo
978-951-39-7504-3; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (346)
2018

Musiikkiliikunta soveltuu erinomaisesti laulunopetuksen opetusvälineeksi. Laulunopetus musiikkiliikunnan avulla käsittää koko ihmisen, kehon ja mielen, ja on näin ollen vahvistaa kokonaisvaltaista oppimista sekä tukee ihmisen kasvamista ja persoonan aukaisua kokonaisvaltaisesti. Pirjo Nenosen Jyväskylän yliopistossa tekemä tuore väitöstutkimus pyrkii kehittämään kokonaisvaltaista laulunopetusta.

Musiikkiliikunnan ja laulun yhdistäminen ei ole täysin uusi idea. Varsinaisena laulunopetuksen välineenä musiikkiliikunnan käyttö on kuitenkin uusi tapa.

- Musiikkiliikunta parantaa laulusuoritusta, ääniharjoitusten ja laulujen oppimista sekä kehittää laulunopiskelijoiden kehotietoisuutta. Laulunopiskelijat lauloivat terveellä ja vapaalla äänellä, ja kokivat iloa ja rentoutumista sekä kokonaisvaltaista hyvänolon tunnetta, Nenonen kertoo.

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2018 ja tutkimuksen tuloksia voidaankin tulevaisuudessa soveltaa laajasti musiikinopetuksessa. Opetussuunnitelmien mukaan opetus on kokonaisvaltaista ja kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista ja kehittävät omaa osaamista.

- Kokonaisvaltainen laulunopetustapa musiikkiliikunnan avulla sisältää kaikki opetussuunnitelmissa mainitut oppimiskäsitykset ja painottaa kokonaisvaltaista oppimista oman kehon avulla sekä myönteisiä tunnekokemuksia. Toivon, että tutkimukseni laajentaa laulunopetusta kaikilla musiikin aloilla kokonaisvaltaisempaan suuntaan, Nenonen jatkaa.

Kokonaisvaltaista laulunopetustapaa musiikkiliikunnan avulla voidaan soveltaa kaikille laulamisen aloille, niin yksinlaulunopetukseen, kuin myös koulun musiikinopetukseen sekä musiikkiterapiaan, ja se on toimiva opetustapa eri-ikäisten laulajien parissa.

- Tämä laulunopetuksen työtapa soveltuu kaikkiin musiikin genreihin, sillä se ei sulje mitään tyyliä pois, eikä se ole muita laulunopetusmenetelmiä poissulkeva opetustapa, vaan osana ja tukena muille laulunopetusmenetelmille, kuvailee Nenonen.

12 varastossa

Lisätiedot