Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä

23,50 


Laine, Kaarina; Neitola, Marita
952-5401-10-3; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (11)
2002

Mistä ja milloin syrjäytyminen alkaa? Onko kysymys syrjäytymisestä, kun lapsi jää vertaisryhmän - oman sosiaalisen maailmansa - ulkopuolelle? Tämän teoksen tarkoituksena on tuoda esiin lasten toverisuhdeongelmia kuten torjuntaa, kiusatuksi joutumista, kiusaajana toimimista, syrjäänvetäytymistä, yksinäisyyden kokemista. Tutkimusraportissa perehdytään kirjallisuuskatsauksen avulla vertaisryhmän merkitykseen pienen lapsen psykososiaalisessa kehityksessä sekä tähän liittyen syrjäytymisriskien ongelmakenttään.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa päiväkotilasten toverisuhteista lapsilta itseltään, heidän vanhemmiltaan sekä kasvatushenkilökunnalta. Päiväkotilasten toverisuhdeongelmat näyttävät olevan yleisiä. Monilla lapsilla ne myös kasautuvat herkästi. Teoksessa pohditaan kasvattajan mahdollisuuksia tunnistaa lapsen epäsuotuisa tilanne ja auttaa häntä.

Kirja auttaa ymmärtämään vertaissuhteiden merkitystä lapsen kehityksessä sekä tuo selvyyttä syrjäytymiskäsitteen käyttämiseen lapsia koskevassa tutkimuksessa. Teos on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen alueella työskentelevälle henkilöstölle, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä heidän kouluttajilleen.

Varasto loppu

Lisätiedot