Kyberturvallisuus

5,00 

Limnéll, Jarno; Majewski, Klaus; Salminen, Mirva
978-952-291-047-9;
Docendo.
2014

Vakoiluohjelma ulkoasiainministerio¨n verkossa, Red October, yhdysvaltalaiset teleurkintapaljastukset, Syyrian sisa¨llissodan kyberrintama, Anonymous ja haktivistit... Kyberturvallisuus on noussut nopeasti otsikoihin, eika¨ kiinnostus laannu tulevaisuudessakaan. Mutta mista¨ oikein puhutaan, kun puhutaan kyberturvallisuudesta?

Suomalaiset alan huippuasiantuntijat painottavat, etta¨ kyberturvallisuus koskettaa meita¨ kaikkia arkisissa toimissamme. Digitalisoitunut yhteiskunta on yha¨ riippuvaisempi tietoverkkojen toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta. Na¨iden varassa lepa¨a¨va¨t kaikille elinta¨rkea¨t toiminnot, kuten energiahuolto, vedenjakelu, rahahuolto, liikenteen sujuvuus - oikeastaan mika¨ tahansa nyky-yhteiskunnan perustoiminto.

Digitalisoituminen tarjoaa kiihtyva¨lla¨ tahdilla niin yrityksille, valtioille kuin yksilo¨ille uusia ennenna¨kema¨tto¨mia¨ mahdollisuuksia seka¨ uusia keinoja hyo¨dynta¨a¨ yha¨ tehokkaammin vanhoja mahdollisuuksia. Vanhoja tai uusia, mahdollisuudet eiva¨t koskaan avaudu ilman niihin liittyvia¨ riskeja¨. Ei edes digitaalisessa ”nollien ja ykko¨sten maailmassa”.

Mahdollisuuksien hyo¨dynta¨minen vaatii ta¨na¨ pa¨iva¨na¨ kyberriskien ja -turvallisuuden huomioimista strategisella ja operationaalisella tasolla seka¨ na¨iden ohjaamana joustavasti mukautuvalla teknologialla. Vaikka ta¨ydellista¨ riskitto¨myytta¨ tai turvallisuutta tuskin tullaan koskaan saavuttamaan, esiin nousevat mahdollisuudet ja uhkat tasapainottava kyberstrategia on tulevaisuuden va¨ltta¨ma¨to¨n toimintaedellytys.

Ta¨ma¨ kirja keskustelee monille vieraasta bittien maailmasta tutuin termein ja hienostelematta. Kirjan ensimma¨inen osaa avaa, mista¨ kyberturvallisuudessa oikeastaan on kysymys ja miksi se koskettaa meita¨ kaikkia. Toinen osa taas tarjoaa lukijalle ka¨yta¨nno¨n ohjeita tasapainoisen kyberstrategian rakentamiseksi seka¨ digitaalistuvan maailman riskien pienenta¨miseksi.

2 varastossa

Lisätiedot