Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti

5,00 

Opettajien kokemuksia
Ojala, Terhi
978-951-39-6951-6; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (575)
2017

Osa luokan- ja aineenopettajista kokee neuvottomuutta, riittämättömyyttä ja osaamattomuutta, kun opetusryhmissä opiskelee psyykkisesti oireilevia oppilaita. Useimmiten opettajat tunnistavat ulospäin suuntautuneen oireilun, mutta kokevat näiden oppilaiden kohtaamisen ja opettamisen vaikeana ja osin myös uuvuttavana. Sisäänpäin kääntynyt oireilu jää usein huomaamatta. Aineistossa oli merkkejä oppilaiden lisääntyvistä koulusta pois jättäytymisistä, jota Ojala pitää huolestuttavana.

Opettajuutta ja yhteistyötä kehitettävä

Osa aineiston opettajista koki, ettei opettajankoulutus anna valmiuksia psyykkisen oireilun kohtaamiseen. Näyttääkin siltä, että opettajien pedagoginen hallinnan tunne on vähäistä tai katoaa, kun osa oppilaista oireilee. Opettajat tuntuvat jäävän yksin, eivätkä saa tukea kollegoiltaan.

Osa opettajista pohti oppilaiden ”koulukuntoisuutta”. Aineistossa näkyy myös konservatiivinen poislähettämisen kulttuuri: oppilaat halutaan siirtää erityisopettajalle, tutkimuksiin tai hoitoon. Opettajat kokivat epätietoisuutta siitä, kuka tai mikä taho ottaa vastuun oppilaan asioiden edistämisestä. Myös moniammatilliseen yhteistyöhön oltiin osittain hyvin tyytymättömiä.

Oppilaiden oireilun koettiin vaikuttavan opettajien kuormittumiseen ja työssä jaksamiseen. Tunteiden kerrottiin heittelevän kiintymyksestä epäammattimaisiin vahvoihin tunteisiin. Opettajat kokivat tarvitsevansa vertaistukea, työnohjausta ja täydennyskoulutusta mm. lasten mielenterveydestä, psykiatriasta ja käytöshäiriöistä.

Panostamalla aikuisiin investoidaan lapsiin

Tulokset osoittavat opettajaprofession, kouluhyvinvoinnin, inklusiivisen koulun sekä moniammatillisuuden kehittämistarpeen.

- Koulutetut ja hyvinvoivat opettajat ovat suomalaisen koulun ylpeys, sen timantti. Kollegiaalisesti tuettu aikuinen osaa, jaksaa ja haluaa huomioida myös oireilevat ja tukea tarvitsevat oppilaat. Suuntaa antavat tulokseni vahvistavat useita kenttähavaintoja, joten suositan panostuksia opettajien koulutuksiin, hyvinvointiin ja jaksamiseen, sillä ne heijastuvat suoraan opetusryhmiin ja oppilaisiin. Oireilevat lapset tarvitsevat kasvunsa ja kehityksensä tueksi osaavia ja inhimillisiä aikuisia, painottaa Ojala.

 

7 varastossa

Lisätiedot