”Kulttuurinen kiinnostus heräsi tanssiharrastukseni myötä”

5,00 

Flamenco, itämainen tanssi ja länsiafrikkalaiset tanssit tanssinopettajien ja -harrastajien kokemana
Siljamäki, Mariana
978-951-39-5441-3; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (199)
2013

Marjaana Siljamäki selvitti tutkimuksessaan, miten tanssinopetus voidaan nähdä kulttuurikasvatuksena. Kulttuurikasvatuksen tavoitteiksi Siljamäki sisällytti työssään muun muassa kulttuuritiedon lisäämisen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen kehittymisen. Hän tutki suomalaisten tanssinopettajien ja heidän tunneilleen osallistuvien tanssinharrastajien kokemuksia eri kulttuureista lähtöisin olevista tanssimuodoista.

Voimaantumista ja toiseuden kokemuksia

Monenlaisen naiseuden arvostaminen, vahvojenkin tunteiden ilmaiseminen sekä tanssinharrastajien että opettajan muodostaman yhteisön merkitys koettiin tanssimisessa voimaannuttaviksi.

- Nämä asiat ilmenivät ominaisuuksina, joita ei aina tanssinharrastajien kokemuksen mukaan Suomessa riittävästi arvosteta, Siljamäki kuvaa.

Tutkimukseen valitut tanssimuodot (flamenco, itämainen tanssi ja länsiafrikkalaiset tanssit) ja niiden taustalla vaikuttavat kulttuurit toimivat harrastajille peilinä suomalaiseen kulttuuriin myös erilaisten kehoideaalien vertaamisessa.

- Kulttuurien välisten vertailujen kautta tanssinharrastajat alkoivat nähdä uusin silmin muun muassa länsimaisen hoikkuuden ja nuoruuden yliarvostamisen, koska tutkitut tanssinopettajat painottivat opettamiensa tanssimuotojen avulla oman itsen ja kehon hyväksymistä, kertoo Siljamäki.

Tanssinharrastajilla oli myös toiseuteen liittyviä kokemuksia. Tällöin he selittivät tanssimisen vaikeutta kansallisuuteen liittyvillä ominaisuuksilla. Suomalaisille tyypillisinä kulttuurisina ominaisuuksina tanssinharrastajat pitivät esimerkiksi liikkumisen jäykkyyttä sekä vaikeuksia hahmottaa monimutkaisempia rytmejä.

Tanssi kulttuuritietoisuuden lisääjänä

Monilla tanssinharrastajilla oli etenkin harrastuksensa alkuvaiheessa stereotypioita ja yleistäviä käsityksiä eri kulttuureista ja siellä elävistä ihmisistä. Tanssinopettajat kokivat olevansa kulttuurikasvattajia, ja he pyrkivät opetuksensa avulla vähentämään stereotyyppisiä käsityksiä.

- Näyttää siltä, että liikkeen ja tanssin avulla voidaan laajentaa kulttuurista ymmärrystä, mutta myös opettajan rooli ja hänen sanallisesti, kriittisesti esittämänsä kulttuuritieto on tärkeää, toteaa Siljamäki.

Siljamäen tutkimus antaa viitteitä siitä, miten kulttuuritietoisuutta voidaan tanssitunneilla välittää ja miten se tukee tanssinharrastajien kasvua.

- Vaikka toiseutta on usein pidetty ongelmallisena, se voi myös avata hedelmällisen näkökulman erilaisuuden ymmärtämiseen sekä itsessä että toisissa ihmisissä, pohtii Siljamäki.

Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää monikulttuuristen ilmiöiden parissa työskentelevät, liikunta- ja tanssikasvattajat sekä opettajankouluttajat.

 

6 varastossa

Lisätiedot