Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä

26,00 


Lasonen, Johanna; Halonen, Mia
978-952-5401-45-5; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (43)
2009

Koulutus ja työelämä ovat monikulttuuristuneet viime vuosina nopeasti maahanmuuton seurauksena. Monikulttuuristuminen asettaa sekä muuttajille, muuttajien lapsille että Suomessa ikänsä asuneille monenlaisia haasteita, kun ihmiset saattavat poiketa toisistaan suurestikin etnisen taustansa, kielensä, kulttuurinsa, uskontonsa, elämäntapojensa ja arvojensa suhteen. Kansalaisten moninaisuus voidaan kuitenkin nähdä ennemmin rikastavana kuin eristävänä tekijänä. Avoin kulttuurienvälinen oppiminen edistää dynaamista vuorovaikutusta ja kohtaamista yhteisöissä sekä avartaa eri osapuolten käsityksiä toisistaan.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan kulttuurienvälisyyttä ja monikulttuurisuutta laajasti sekä varhaisen ja aikuisiän koulutuksen että työelämän näkökulmista. Teoksessa käsitellään muun muassa maahanmuuttajakysymyksiä ja kansainvälistymistä ja pohditaan, miksi kulttuurienvälisyydestä puhuminen on tärkeää. Teos sopii luettavaksi niin opettajille, oppilaille, työnantajille ja tutkijoille kuin yleisesti kulttuurienvälisestä osaamisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille.

37 varastossa

Lisätiedot