Kuka minä olen?

27,00 

Monikulttuuristen opiskelijoiden identiteettipuhetta
Talib, Mirja-Tytti; Lipponen, Päivi
978-952-5401-38-7; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (37)
2008

Tutkimuksessa tarkastellaan monikulttuurisen taustan omaavien opiskelijoiden kotoutumista ja identiteettineuvotteluja. Nämä nuoret ovat globalisaation ja diasporan tuotteita. He muokkaavat identiteettiään oman kulttuuriryhmänsä keskuudessa ja eri määrin valtakulttuuria edustavien kanssa. Kahden tai useamman kulttuurin sekoitelma tuottaa hybridin identiteetin, minkä opiskelijat kokevat usein haasteelliseksi.

Tutkimuksessa olleet nuoret joutuvat neuvottelemaan identiteettiinsä liittyvistä asioista kotona, koulussa, yliopistossa, kaveripiirissä ja julkisissa tiloissa, joissa yhteiskunnan arvostukset näyttäytyvät räikeimmin. Identiteetin dialogisuudesta johtuen nuorten identiteetit muokkautuvat jossain määrin sen mukaan, millaisena muut heidät näkevät. Koettu syrjintä on haavoittavaa. Toisaalta sosiaalisten verkostojen avulla nuoret löytävät keinoja selviytyä ja menestyä. Koulu ja nuorisotoimi edistävät myös kotoutumista, sillä opettajan tai valmentajan kannustuksella ja huolenpidolla on kauaskantoinen merkitys nuoren elämälle.

Lisäksi tutkimuksessa käy ilmi, että monikulttuurisen identiteetin kaleidoskooppisuus, kipeydestä huolimatta, on myös voiman ja uudenlaisen ymmärryksen lähde.

Varasto loppu

Lisätiedot