Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit

27,00 


Jauhiainen, Arto; Tähtinen, Juhani; Ahonen, Sirkka; Rinne, Risto; Rinne, Riitta
952-5401-00-6; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (1)
2001

Eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa on viime vuosikymmeninä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Globalisaation nimellä tunnettu maailman talouden, politiikan ja kulttuurin yhtenäistyminen sekä uusliberalistisen arvomaailman esiinmarssi ovat näiden muutosten suuria tuulia. Niiden nostattamat laineet huuhtelevat myös suomalaista koulutuspolitiikkaa.

Mitä uudet linjaukset ovat merkinneet koulutuksen, valtiovallan ja markkinoiden välisissä suhteissa? Ketkä hallitsevat ja ohjaavat koulutusta uudistuvassa maailmassa? Miten käy kansallisen koulutuspolitiikan globalisoituvan politiikan varjossa? Entä koulutuksellisen tasa-arvon?

Tässä teoksessa näitä kysymyksiä valottavat suomalaisten koulutuksen ja kasvatuksen tutkijoiden lisäksi kaksi eurooppalaisen koulutuspolitiikan huippuasiantuntijaa, Lontoon yliopiston Karl Mannheim -oppituolin haltija professori Stephen Ball ja Uppsalan yliopiston kasvatustieteen professori Sverker Lindblad. Kirjan teemoina ovat muun muassa:

  • koulutuspolitiikan tekijöiden näkemykset uudesta koulutuspolitiikasta
  • uusliberalistisen koulutuspolitiikan tausta ja merkitykset
  • lasten ja nuorten syrjäytyminen
  • peruskoulun valinta
  • koulutuksellisen tasa-arvon merkitys eri hyvinvointivaltioissa
  • ylioppilastutkinnon asema
  • korkeakoulutuksen muutokset
  • aikuisuus oppimisyhteiskunnassa
  • moraalin muutokset koulukasvatuksessa

6 varastossa

Lisätiedot