Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä

32,00 


Rinne, Risto; Tähtinen, Juhani; Jauhiainen, Arto; Broberg, Mari
978-952-5401-56-1; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (54)
2011

Eurooppalaisessa ja globaalissa koulutuspolitiikassa on viime vuosikymmeninä tapahtunut rajuja muutoksia, samalla kun Suomen integraatio Eurooppaan ja läntiseen maailmaan on lujittunut. Suomi on yhä tiiviimpi osa Euroopan unionia ja sen ylikansallista koulutusohjelmaa. Tämä teos jatkaa, syventää ja päivittää Kasvatustieteellisen seuran ensimmäisen ja suosituksi tulleen teoksen ”Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit” tematiikkaa.

Koulutuspolitiikan muutoksen uudet uusliberalistiset linjaukset eivät ole näiden kymmenen vuoden aikana menettäneet merkitystään, pikemminkin päinvastoin. Koko suomalainen koulutus perusopetuksesta yliopistoihin on ollut rankkojen muutosten kohteena ja ylikansallisen koulutuspolitiikan valtavirta näyttää vain jatkavan voittokulkuaan yli kansallisvaltioiden rajojen ja perinteiden.

Teoksen reilussa kahdessakymmenessä artikkelissa alan tutkijat tarkastelevat laajasti koulutukseen ja koululaitokseen liittyviä kysymyksiä aina varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta yliopistokoulutukseen asti. Vastaavasti kirjan artikkelien tarkastelukulmat vaihtelevat kansainvälisestä kansallisen koulutuspolitiikan kautta suomalaisiin koulukäytänteisiin asti. Mukana kirjoittajien joukossa on myös kansainvälisiä tutkijoita, kuten Lontoon yliopiston kasvatustieteiden laitoksen johtaja Geoff Whitty. Näin teos maalaakin harvinaisen kokonaisvaltaisen kuvan ajan koulutuspolitiikasta ja käytänteistä.

Teos on suunnattu alan tutkijoiden lisäksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita koulu- ja koulutuspoliittisista kysymyksistä sekä koulutuksen yhteiskunnallisista kytköksistä ja merkityksestä. Kirja soveltuu monipuolisuutensa ansiosta myös ajankohtaiseksi oppikirjaksi kasvatusalan yhteiskunnallisesti painottuviin opintojaksoihin.

Varasto loppu

Lisätiedot