Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys

30,00 

Social perspectives on education
Kivirauma, Joel; Jauhiainen, Arto; Seppänen, Piia; Kaunisto, Tuuli
978-952-5401-61-5; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (59)
2012

Koulutusta ei voi ymmärtää ilman, että ymmärretään sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Mikä on koulutussosiologian kansainvälinen asema nykyisessä globalisoituneessa maailmassa? Mitä muutoksia tasa-arvon käsitteessä ja käytännöissä on tapahtunut? Miten sosiaalinen tausta ja valta toimivat aikuiskoulutuksessa? Miten uusliberalistinen puhetapa ja käytännöt muokkaavat meitä, ja miten ne näkyvät nyky-yliopistossa?

Näitä sekä muita koulutuksen merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastellaan sekä kansainvälisessä että suomalaisessa kontekstissa. Teoksen artikkeleissa ulkomaiset ja suomalaiset tutkijat analysoivat koulutusta kasvatussosiologian, koulutuspolitiikan, vertailevan koulutustutkimuksen samoin kuin kasvatushistorian ja aikuiskoulutuksen näkökulmista.

Teos on monipuolinen esitys koulutuksesta ja kasvatuksesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Se tarjoaa tuoreita tutkittuja näkökulmia koulutuksen maailmaan ja soveltuu erinomaisesti kaikille koulutuksen alan tutkijoille, opiskelijoille ja muille toimijoille.

- - - - -

Education cannot be understood without understanding the society that encompasses it. What is the international position of sociology of education in the globalised contemporary world? How have the concept and practices of equality changed? What are the functions of social background and power in the field of adult education? How do neoliberalist discourse and practices define us, and how are they manifested in contemporary universities?

In this publication, these and other significant societal issues of education are examined in both Finnish and international contexts. In the articles by Finnish and foreign researchers, education is analysed from the perspectives of education policy, comparative education research, history of education and adult education.

The publication is a diverse representation of education as a societal phenomenon. It offers novel, researched perspectives on the world of education and is recommended for researchers, students and everyone with a stake in education.

Varasto loppu

Lisätiedot