Koulun toimintakulttuuri avautuvissa oppimistiloissa

5,00 

Etnografinen tutkimus uuteen koulurakennukseen muuttamisesta
Kattilakoski, Raija
978-951-39-7439-8; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (616)
2018

Raija Kattilakoski osoitti väitöstutkimuksessaan, että uudenlaiseen koulurakennukseen muuttaminen oli sekä henkilöstölle että johdolle stressaavaa. Henkilöstö kaipasi mahdollisuutta rajata ympäristön ärsykkeitä, kuten ääntä ja liikettä, sekä suojella yksityisyyttä liian avoimilta tuntuneissa tiloissa.

Myös oppilaiden vapaus liikkua ja valita tilansa tai kalusteensa vaati omien asenteiden haastamista. Oppimistiloja oli omien kotiluokkien lisäksi mahdollisuus avata yhteiseen suurempaan tilaan.

Kattilakoski havaitsi, että toimintakulttuuri ei välttämättä muutu, vaikka henkilöstöä olisi valmennettu tilojen käyttöön etukäteen. Monet ratkaisuja vaativat asiat tulevat esiin vasta tiloja käytettäessä. Lisäksi tilojen käytön tavoitteet on konkreettisesti avattava henkilöstölle, jotta johdolla ja henkilöstöllä on yhteinen käsitys siitä, mitä tavoitellaan.

Henkilöstö pyrki ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia joko yksin tai yhdessä kokeilemalla. Jos nämä ratkaisut näyttivät toimivan, ne vahvistivat uuden kulttuurin luomista. Ratkaisuja etsittiin mm. kokeilemalla oman luokkatilan lisäksi muitakin tiloja opetuksessa. Oppilaille annettiin vähitellen vapaus itse valita kalusteensa ja tilansa.

Toinen keino reagoida jännitteisiin oli vältellä muutoksen aiheuttamaa ahdistusta esimerkiksi siten, että mahdollisiin ympäristön tuottamiin vaatimuksiin ei kiinnitetty huomiota, vaan jatkettiin opetustyötä entiseen tapaan luokan ovi suljettuna.

Avautuviin oppimistiloihin siirtyminen näyttää vaativan henkilöstöltä joustavuutta, heittäytymistä ja virheiden sietokykyä. Sama tilaratkaisu ei välttämättä sovi kaikille käyttäjäryhmille. Erityistä huomiota kannattaisi kiinnittää työrauhaan, vetäytymistilojen määrään ja laatuun sekä akustiseen suunnitteluun.

Uusissa tiloissa on hyvä sopia yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä, koska tilamuutos merkitsee usein myös uudenlaisia työtapoja ja työkulttuuria. Muutos ei tapahdu itsestään vaan vaatii henkilöstölle johdon tukea, valmennusta ja kokeiluja sekä yhteistä reflektointia.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa opetus- ja kasvatushenkilöstö on muuttamassa tai on jo muuttanut uusiin oppimistiloihin.

10 varastossa

Lisätiedot