Koulumenestyjät

24,00 

Tutkimus laudaturylioppilaiden koulutus- ja työurista
Vanttaja, Markku
952-5401-07-3; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (8)
2002

Millaisista lähtökohdista tulevat koulumenestyjät ja miten he sijoittuvat työelämään? Mikä merkitys hyvällä koulumenestyksellä on huippuoppilaiden elämässä ollut? Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on etsiä vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Tutkimuksessa seurataan laudatur-oppilaiden urapolkuja tilastojen ja elämäkertojen avulla.

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa kerrotaan, millaisille koulutus- ja työurille laudaturin yleisarvosanan kirjoittaneet ylioppilaat ovat suuntautuneet lukion jälkeen. Toisessa osiossa koulumenestyjien elämänvaiheita seurataan kuuden laudaturin ylioppilaiden kirjoittamien tarinoiden avulla.

Kertomukset tuovat esiin sen, kuinka yhdenmukaisten tilastollisten tunnuslukujen takaa löytyy aina hyvin erilaisia elämänhistorioita. Tarinat tekevät näkyväksi myös sen, miten esimerkiksi kotitausta, sattumat ja erilaiset elämän käännekohdat sekä yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat olennaisesti yksilön työ- ja koulutusuran muotoutumiseen.

65 varastossa

Lisätiedot