Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä

2,00 

Pedagogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia
Tynjälä, Päivi, Välimaa, Jussi, Murtonen, Mari
952-451-105-3;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2004

Yhteiskuntasuhteet, työelämäyhteistyö ja aluekehitykseen osallistuminen ovat tänä päivänä keskeisiä haasteita sekä yliopistoille että ammattikorkeakouluille. Tässä kirjassa näitä haasteita tarkastellaan toisaalta yhteiskuntatieteellisistä, toisaalta pedagogisista näkökulmista käsin. Mikä on koulutuksen ja työllisyyden suhde? Mitä ajattelutapoja on poliittisen koulutusretoriikan takana? Millaisia valmiuksia yliopistot ja ammattikorkeakoulut tuottavat työelämään valmistuville? Millaista voisi olla työelämäläheinen pedagogiikka? Mitä opiskelijat voivat oppia "oikean työn" tekemisen kautta?

Kirjan kirjoittajat tulevat useista eri yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ja he edustavat monipuolista pedagogiikan ja yhteiskuntatieteiden asiantuntemusta.

Teos tarjoaa uusia näkökulmia ja työvälineitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajille, koulutuksen kehittäjille sekä korkeakoulujen yhteistyökumppaneille työelämässä.

1 varastossa

Lisätiedot