Kokemukset ja opettajien väliset erot osaamisen tunnistamisen kehittämisessä

5,00 

Sisäisen yrittäjyyden, psykologisen omistajuuden ja työn ilon näkökulma
Niemelä, Raija-Helena
978-951-39-5043-9; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (121)
2013

Osaamisen tunnistamisesta on tullut sekä kansallisen että kansainvälisen koulutuspolitiikan johdosta tärkeä tehtävä korkeakouluissamme. Raija-Helena Niemelä tutki ammattikorkeakouluopettajien innostusta osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämistyöhön keräämällä heidän kokemuksiaan omasta ja työyhteisön kehittämistyöstä. Osaaminen karttuu tutkintokoulutuksen lisäksi erilaisissa työtehtävissä ja vapaa-ajan harrastuksissa. Ajatuksena on tunnistaa opiskelijoiden aiempaa osaamista niin, että se voidaan tunnustaa osaksi tutkintokoulutusta.

Niemelän tutkimuksen mukaan sisäinen yrittäjyys, psykologinen omistajuus ja työn ilo ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Opettaja, joka tuntee psykologista omistajuutta työtänsä kohtaan, on innostunut työstänsä ja käyttää runsaasti omia resurssejaan. Hänellä on tarve vaikuttaa ja olla tehokas ja hän kokee vastuuta työstänsä. Kun opettajalla on psykologista omistajuutta, hänellä on myös sisäisen yrittäjän piirteitä. Sisäinen yrittäjä näkee uusissa tilanteissa mahdollisuuksia ja on aloitekykyinen, visionäärinen, muutoshaluinen, innovatiivinen ja luova. Tällainen henkilö kokee myös työn iloa. Hän voi toteuttaa itseään, kokee työnsä merkitykselliseksi ja palkitsevaksi ja oppii itse. Hyvässä työyhteisössä työpaikan sosiaalinen ilmapiiri on kannustava ja työntekijä saa palautetta työstänsä ja tulee mielellään töihin.

Opettajat kokevat työnsä sisältävän monia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat sisäisen yrittäjyyden lisääntymisen ja psykologisen omistajuuden vahvistumisen. Opettajan työ on itsenäistä ja siihen voi vaikuttaa. Se on vaihtelevaa, merkityksellistä, palkitsevaa ja tarpeeksi vaativaa. Opettajat arvostavat itseään asiantuntijoina, heidän mukaansa muutokset ovat osa työtä ja he tuntevat suurta vastuuta työstänsä. - Nyt pitäisi vain varmistaa, että muutkin sisäisen yrittäjyyden ja psykologisen omistajuuden piirteet vahvistuvat ja työntekijöissä olevat voimavarat saadaan täysimääräisesti uuden kehittämiseen, Niemelä huomioi.

- Sisäistä yrittäjyyttä ja psykologista omistajuutta tulisi vahvistaa niin, että muutokset perustellaan hyvin ja luodaan motivoiva visio tulevaisuuteen, kannustetaan luovuuteen ja uusiin kokeiluihin, annetaan rakentavaa palautetta, mitoitetaan resurssit oikein ja varmistetaan, että muutoksen kohteesta saadaan riittävästi tietoa. Työn ilon lisäämiseksi tulisi parantaa työyhteisön kehittämisilmapiiriä, lisätä kannustusta, suunnitella ja toteuttaa osaamisen tunnistamisen kehittämisprosessit laadukkaasti, Niemelä erittelee.

Tuloksia voidaan soveltaa erilaisten organisaatioiden muutos- ja kehittämishankkeissa huomioimalla tekijät, joilla voidaan lisätä sisäistä yrittäjyyttä ja vahvistaa psykologista omistajuutta muutosta kohtaan. Nämä puolestaan ovat yhteydessä työn ilon kokemiseen. Sisäinen yrittäjyys ja psykologinen omistajuus tuovat sitä innostusta ja halua kehittämistyöhön, jota tarvitaan uuden luomisessa ja sen varmistamisessa, että organisaatio pysyy mukana kehityksessä.

 

7 varastossa

Lisätiedot