Kohti tulevaa menneisyyttä

5,00 

Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus uudella vuosituhannella
Löfström, Jan; Arola, Pauli; Virta, Arja; Ahonen, Sirkka; Rantala, Jukka; Sahi, Sinikka; Poutvaara, Panu; Hongisto, Lasse
952-451-045-6;
PS-Kustannus.
Opetus 2000
2002

Kansalaiseksi kasvattamisen ehdot ovat keskeinen kysymys kaikilla kouluasteilla. Tämän kirjan johtoajatus on, että aktiivinen kansalaisuus voi perustua vain kykyyn nähdä nykyisyys, menneisyys ja tulevaisuus toisiinsa kytkeytyvinä. Uusin tutkimus ja käytännön opetustyössä saadut kokemukset käyvät nyt vuoropuhelua. Pyrkimyksenä on hahmotella uusia lähestymistapoja historiallis-yhteiskunnalliseen kasvatukseen unohtamatta hyviksi havaittuja oivalluksia.

Kirja antaa virikkeitä opettajiksi opiskeleville ja ammatissa jo toimiville opettajille sekä ajateltavaa kaikille asianharrastajille.

1 varastossa

Lisätiedot