Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä

26,00 

Erontekoja ja yhdessä tekemistä
Mietola, Reetta; Lahelma, Elina; Lappalainen, Sirpa; Palmu, Tarja
952-5401-21-9; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (22)
2005

Tyhjentyykö tasa-arvo "kaikki me olemme samanlaisia ja erilaisia" -puheeseen vai kulkeeko tie kohti tasa-arvoisuutta erojen esiin nostamisen, julki- ja aukipuhumisen kautta? Entä millaisia olisivat tasa-arvoisuutta tuottavat kohtaamiset? Millaiset ovat kasvatusinstituutioiden ja näissä toimivien yksilöiden mahdollisuudet ja toisaalta vastuu toiminnassa kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa?

Kirjassa tarkastellaan kohtaamisia erilaisista näkökulmista. Eri tutkimustraditioista ja tieteenaloilta tulevat tutkijapuheenvuorot kohtaavat toisensa globaaliin ja paikalliseen, julkiseen ja yksityiseen tai kulttuurisiin erontekoihin liittyvissä pohdinnoissa. Puheenvuorot tekevät näkyväksi tekijöitä, jotka ovat läsnä kasvatuksen ja koulutuksen kentillä tapahtuvissa kohtaamisissa: erilaisten opiskelijoiden, vanhemman ja koulutusinstituution, auttajan ja autettavan tai tutkijan ja tutkimuskohteen kohtaamisessa. Kirjassa hahmotellaan toisin tekemisen, katsomisen ja kohtaamisen mahdollisuuksia.

Varasto loppu

Lisätiedot