Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen

2,00 

Ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja yhteistyö harjoittelujen järjestämiseksi
Virolainen, Maarit; Valkonen, Sakari
978-951-39-2982-4; 1456-5153
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
Tutkimusselosteita (39)
2007

Harjoittelut ovat keskeinen osa opintoja korkea-asteella. Niiden järjestäminen vaatii yhteistyötä työelämän kanssa. Miten tämä yhteistyö on toteutunut? Raportissa ammatti-korkeakoulujen työelämäyhteistyökumppanit ja ammatti- korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat arvioivat harjoit-telukokemuksiaan.

Yhtäältä innovaatiojärjestelmäpuhe velvoittaa korkeakouluja verkostoitumaan, jakamaan tietoa ja uuden tiedon luomiseen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Toisaalta yhteiskunnallinen palvelutehtävä vaatii korkeakouluja tuottamaan huippuosaajia ja kriittisiä, osallistuvia kansalaisia. Voivatko harjoittelut muodostaa solmukohdan, jossa eri toimijoiden intressit kohtaavat? Tulokset antavat virikkeitä harjoittelujen kehittämiseen ja ammattikorkea-koulujen roolin pohdiskeluun innovaatiojärjestelmän osana.

Raportti on suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulujen kehittämisestä kiinnostuneille: opiskelijoille, opettajille, suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.

2 varastossa

Lisätiedot