Kielten matkassa

10,00 

Opi oppimaan vieraita kieliä
Kalaja, Paula; Dufva, Hannele
978-951-792-201-2;
Finn Lectura.
2008

Kirja on tarkoitettu kielten opettajille oppaaksi ja virikemateriaaliksi, opiskelijoille taas aihetta käsittelevien kurssien kurssikirjaksi. Se soveltuu kielten opiskelijoille myös itsenäisen opiskelun apuvälineeksi.

Kirjan tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan ja hyödyntämään omia oppimiskokemuksiaan ja tehdä heidät tietoisemmiksi erilaisista kielten oppimiseen liittyvistä prosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Myös kielten oppimisen helpottaminen ja opiskelumotivaation säilyttäminen ovat tärkeällä sijalla.

Kirjassa käsitellään mm. seuraavia aiheita: oppimistyylit, älykkyyden eri lajit, opiskelutekniikat ja viestintästrategiat, erilaiset oppimisympäristöt, kielitaito ja sen arviointi.

Kirjassa on runsaasti eri aihepiirejä käsitteleviä tehtäviä ja niissä edetään vaiheittain kunkin teemakokonaisuuden sisällä.

2 varastossa

Lisätiedot