Kieli työssä

10,00 

Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt
Johansson, Marjut; Nuolijärvi, Pirkko; Pyykkö, Riitta
978-952-222-265-7; 0355-1768
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia (1311)
2011

Suuri osa työstä on nykyään asiantuntijatyötä, joka vaatii sekä kyseisen alan että asioiden käsittelyn hallintaa. Nykyyhteiskunnassa tekstit ja niiden tuottaminen ovat tärkeä osa itse työtä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä työyhteisöissä on se, missä roolissa, mihin tarkoitukseen ja miten tekstejä laaditaan.

Teos pyrkii lisäämään monitieteistä ja tieteidenvälistä keskustelua työelämän kielellisistä käytännöistä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti akateemisen asiantuntijan työ sekä lisääntynyt tietotyö sosiaali- ja hoiva-alalla. Työyhteisöistä käsitellään tutkimusryhmiä ja yrityksistä pankkimaailmaa. Lisäksi pohditaan suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuutta hahmottelevaa kieltä ja tiedepolitiikan kieltä.

Kirjoittajat ovat kielentutkijoita, yhteiskuntatieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä eri yliopistoista ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta.

1 varastossa

Lisätiedot