Kielenoppimisen kysymyksiä

5,00 

Piirainen-Marsh, Arja; Sajavaara, Kari
951-39-0621-3; 1457-1269
Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Teoriaa ja käytäntöä (1)
1999

Erilaiset kielenoppimisenkysymykset ovat keskeinen osa soveltavaa kielitiedettä. Kun soveltava kielitiede alkoi kehittyä omana tutkimuksen alueenaan 1940-luvulta alkaen, kielenopetus oli oikeastaan ainoa ala, joka tuon nimikeen alle sijoitettiin. Kielenoppimisen kysymykset ohittivat opetuksen keskeisenä kiinnostuksen kohteena 1970-luvun kuluessa.

Tämän kirjan artikkeleissa luodaan katsaus kielenoppimisen tutkimuksen mo0nitahoisiin ongelmiin. Vaikka kielenopetusta ei erikseen käsitellä, myös monet opetusta koskevat kysymykset nousevat artikkeleiden pohdiskeluissa esille.

1 varastossa

Lisätiedot