Katsomme – näemmekö?

5,00 

Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista
Sava, Inkeri
978-952-451-172-8; 0782-1778
PS-kustannus.
Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja (81)
2007

Tämä kirja pohtii kriittisen pedagogiikan hengessä taidekasvatuksen tehtäviä ja sen uusiutuvia sisältöjä. Yhteiskunnan ja kulttuurin tilan näkeminen on kasvatuksen edellytys. Kirja herättää myös kysymään, mikä on se arvo- ja tietoteoreettinen pohja, jolle ajattelu taidekasvatuksen tärkeydestä perustuu.

Teos antaa paljon niin käytännön opetustyötä tekeville kuin opettajankouluttajille ja opintojaa suorittaville opiskelijoille. Visuaalisen kulttuurin pulmallisten kysymysten pohdinnoillaan teos tarjoaa runsaasti ajattelemisen aihetta myös muille visuaalisen alan ammattilaisille.

1 varastossa

Lisätiedot