Kasvun tekijät

5,00 

Tutkimus Suomen teollistumisen ajan perustajayrittäjistä 1870-1990
Möttönen, Tuomas
978-951-39-7016-1; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (309)
2017

Möttösen väitöstutkimus käsittelee laajaa ja pitkäaikaista liiketoimintaa harjoittaneiden yritysten perustajia vuosien 1870-1990 välisenä aikana. Tutkimuksessa on yhdistetty perustajayrittäjyys ja yleinen liiketoimintaympäristön kehitys. Tutkimuksesta selviää, kuinka talouden kehittymisvaiheet ovat tarjonneet yritysten perustamiselle erilaisia tilaisuuksia, eivätkä perustajan ominaisuudet ja kyvyt ole ainoa menestystä rakentava tekijä.

- Vaikka yrittäjyys on noussut tärkeäksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi, sitä mitä perustajayrittäjyys on, ei ole riittävästi käsitelty tieteellisessä tutkimuksessa, Möttönen sanoo.

Tutkimuksen avulla uutta tietoa yrittäjistä ja perustajayrittäjyydestä

Yrittäjien tutkiminen tuotti neljä perustajayrittäjätyyppiä: self-made man -yrittäjät, käytännönyrittäjät, koulutetut yrittäjät ja ammattijohtajayrittäjät. Tutkimuksessa käsiteltiin näiden tyyppien esiintymistä neljässä ajanjaksossa, alkaen vuodesta 1870 ja päättyen vuoteen 1990.

Näiden vuosien saatossa Suomen talous on kehittynyt, ja perustajayrittäjyys sen mukana. Ensimmäisten self made man -tyyppiä edustavien perustajayrittäjien raivattua tietä ajanjaksolla ennen maailmansotia, alkoi sotien välisenä aikana työkokemuksella olla entistä suurempi rooli perustajayrittäjyydessä. Sotien jälkeen koulutuksen merkitys lisääntyi, ja yrityksen perustamisessa edesauttoi siihen sopiva koulutus. 1960-luvulta eteenpäin yrityksen perustamista edisti kokemus johtajan työstä.

Möttönen on käyttänyt tutkimuksensa pääaineistona Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen tuottamaa Suomen talouselämän vaikuttajat-biografiakokoelmaa (SKS). Kokoelma sisältää kaikkiaan 2300 pienoiselämäkertaa. Väitöstutkimuksessa kohteeksi valikoituivat 402 perustajayrittäjää, joille on myönnetty 1. tai 2. luokan talouden alan arvonimi (vuori-, teollisuus- ja kauppaneuvokset).

Möttösen tutkimus tuottaa uutta tietoa yrittäjistä ja perustajayrittäjyydestä historiallisena ilmiönä. Samalla tutkimus täydentää jo olemassa olevaa taloushistorian tutkimusta, sillä Möttösen tutkimuksesta poiketen yrityshistoriatutkimuksen pääpaino on tähän mennessä ollut lähinnä suuryrityksissä ja niiden johtajissa.

- Yritysten perustajat ovat olleet talouskasvun tekijöitä. Suomalaiseen yrittäjyyteen on kuulunut se, että heitä on tullut erilaisista kansanryhmistä. Tutkimalla yrityksen perustajia voidaan lisätä ymmärrystä yritystoiminnan syntymisen ja laajentamisen mekanismeista, Möttönen toteaa.

 

12 varastossa

Lisätiedot