Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt

28,00 

Paradigmat katosivat, mitä jäljellä?
Siljander, Pauli; Kivelä, Ari
978-952-5401-39-4; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (38)
2008

Teoksessa tarkastellaan kasvatustiedettä tieteenalana yhtäältä viimeaikaisten yleisten kehitystrendien valossa, toisaalta kasvatustieteen klassisten osa-alueiden - kasvatusfilosofian, didaktiikan, kasvatuspsykologian, kasvatussosiologian ja kasvatuksen historian - näkökulmasta. Tarkastelun kohteena olevia kysymyksiä ovat muun muassa: Onko kasvatus tutkimuskohteena katoamassa? Minkälaisena tieteenalan identiteetti näyttäytyy monimuotoisella nykytutkimuksen kentällä? Miten kasvatustiede määrittää suhteensa kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöihin? Voidaanko kasvatustieteellistä nykykeskustelua uudelleen jäsentää tieteenhistoriallisesta perinteestä kohoavien kysymyksenasetteluiden ja tiedealarakennetta koskevien jäsennysten kautta?

Teoksen artikkelit ovat asiantuntijapuheenvuoroja, jotka valottavat näitä kysymyksiä eri näkökulmista ja erilaisista lähtökohdista - näkemyksiin liittyviä jännitteitä piilottamatta.

21 varastossa

Lisätiedot