Kasvatushistoria nyt

23,50 

Makro- ja mikrotutkimuksesta marginaalisuuden, sukupuolen ja tilan analyysiin
Vuorio-Lehti, Minna; Nieminen, Marjo
952-5401-13-8; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (14)
2003

Tässä antologiassa yksitoista kasvatushistoriaan perehtynyttä tutkijaa johdattelee lukijan kasvatushistorian uusimpien tutkimuskysymysten, analyysitapojen ja lähteiden äärelle. Kirjan johtoajatuksena on esitellä, miten moninaisista näkökulmista ja erilaisilta tarkastelutasoilta kasvatushistoriaan voidaan lähestyä. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on, miten historiatieteen erilaiset metodologiset virtaukset näkyvät tämänpäivän kasvatushistorian tutkimuksessa.

Kirja tarjoaa uuden ja tuoreen lähestymistavan, sillä kasvatushistorian antologiat on perinteisesti koottu jonkin sisällöllisen teeman ympärille, jolloin metodeihin ja metodologiaan liittyneet pohdinnat ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

10 varastossa

Lisätiedot