Karjala utopiana

5,00 

Fingerroos, Outi
978-951-39-3837-6; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (100)
2010

Karelianismi on kulttuurinen ja poliittinen ilmiö, jonka juuret ovat yli sadan vuoden takana menneisyydessä. Nykyään voidaan puhua uudesta karelianismista, jonka yksi ulottuvuus on Karjala utopiana.

Tämä kirja on muistitietotutkimus utopioista ja karelianismista. Tuloksena on epäjatkuvuuksien ja katkosten historiaa Karjalasta. Utooppisella Karjalalla on kahdet kasvot: toisaalta se on abstrakti ja haaveellinen kuvitelma, toisaalta Karjalan poissaolo on todellista ja kokemuksellista. Menneisyyteen sijoittuvat muistot ja tulevaisuuteen sijoittuvat utopiat ovat poissaolon erilaisia ilmaisuja. Nykyisyys on kynnys niiden välillä.

Karjalaa tutkitaan myös historiapoliittisena ilmiönä sekä henkilökohtaisella että suurten tapahtumien tasolla. Mitä on tuotu näkyviin ja mitä peitetty? Outi Fingerroos on etnologian dosentti Jyväskylänyliopistossa. Hän on muistitietotutkija ja perehtynyt uuteen Karjala-keskusteluun.

Tutkimus yhdistelee kulttuurien tutkimuksen ja historiantutkimuksen menetelmiä, teorioita ja tuloksia.

1 varastossa

Lisätiedot