Kaikkien lasten koulu

5,00 

Erityispedagoginen näkökulma lasten kohtaamiseen
Fischbein, Siv; Österberg, Olle
978-951-885-292-9;
Tietosanoma.
2009

Mihin meidän käyttäytymisemme perustuu? Ja miten voimme tulla tietoiseksi siitä? Tässä teoksessa kirjoittajat lähtevät liikkeelle konkreettisista pedagogisista tilanteista ja kuvaavat, miten meidän käyttäytymisemme kytkeytyy sekä omiin ja muiden kokemuksiin että teoreettisiin tietoihin ja moraalisiin näkemyksiin. Kirjoittajat korostavat lapsen kehitykseen liittyvien mahdollisuuksien ja vaikeuksien syntyvän siinä tilanteessa, jossa lapsen tausta ja toisaalta ympäristön asettamat sopeutumisvaatimukset kohtaavat.

Kirjassa kuvataan niin ikään erityispedagogiikan kehitystä: tiedon laajentumista perinteisestä jo ongelmaisen lapsen auttamista ja tukemista koskevasta näkemyksestä kohti monitieteellistä ja myös ennaltaehkäisyyn panostavaa näkökulmaa.

Kaikkien lasten koulu - erityispedagogisia näkökulmia lasten kohtaamiseen on tarkoitettu erityisesti opettajiksi kouluttautuville. Se soveltuu hyvin sekä yleis- että erityisopetusta opiskeleville. Kirja sopii myös jo työskenteleville opettajille ja muille, jotka ovat kiinnostuneita johtamista ja pedagogisia yhteistyömalleja koskevista kysymyksistä koulussa ja lastenhoidossa.

Molemmilla kirjoittajilla on pitkä kokemus kasvatuksen alalta he ovat rakentaneet yhdessä ruotsalaiseen opettajakoulutukseen erilaisia kursseja, joilla on testattu teorioiden ja käytännön lähentämistä toisiinsa. Siv Fishbein on tutkija ja erityispedagogiikan professori Tukholman opettajakorkeakoulussa. Olle österberg on opettaja ja hän on työskennellyt sekä peruskoulussa että Tukholman opettajakorkeakoulussa.

Varasto loppu

Lisätiedot