Jumpan jalanjäljiltä akateemiseen maisterintutkintoon

5,00 

Jyväskylän yliopiston liikunnanopettajakoulutus vuosina 1963-2013
Lahti, Jukka
978-951-39-6896-0; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (251)
2017

Liikunnanopettajia on koulutettu Jyväskylässä vuodesta 1963 lähtien, jolloin liikunnanopettajat saavuttivat samat pätevyysvaatimukset ja oikeudet kuin muut aineenopettajat. Kuusikymmentäluvun alkupuolella koulutus oli käytännöllisesti suuntautunutta, mutta heti vuosikymmenen puolivälin jälkeen koulutus lähti kehittymään monitieteiseksi yliopistotutkinnoksi. Koulutuksen alkuvaiheessa Suomessa järjestettiin voimistelunopettajakoulutusta myös Helsingin voimistelulaitoksella. Viimeiset opiskelijat valmistuivat voimistelulaitokselta vuonna 1974.

-Helsingin voimistelulaitoksen lakkauttamisen myötä Jyväskylän liikunnanopettajakoulutus on ainut kouluun liikuntakasvattajia valmistava opinahjo. Tämä on kirvoittanut Jyväskylän koulutuksen voimakkaaseen kansainväliseen yhteistyöhön, kun vertailukohtia ja synergiaetuja on ollut haettavissa ainoastaan ulkomailta, Lahti sanoo

Tutkinnonuudistukset koulutuksen muokkaajina

Vielä 1960-luvulla koulutuksen sisältö oli muokattavissa yksittäisten henkilöiden toimesta, sittemmin sisältö on rakentunut erilaisten toimielinten sekä sidosryhmätyöskentelyn tuloksena. Tutkinnonuudistukset ovat selkeitä koulutuksen sisällön muokkaajia; näin ne heijastelevat suurempia yhteiskunnallisia muutoksia. Tarkastelujaksolle osuu neljä tutkinnonuudistusta: 1978, 1990, 1994 ja 2005.

Lahti tarkasteli liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muuttumista luokittelun avulla. Koulutuksen sisältö luokiteltiin opintojaksonimikkeiden perusteella seitsemään luokkaan, joiden määrän vaihtelua tarkasteltiin tietyin ajankohdin.

Suuremmat liikunnanopettajatutkinnossa tapahtuneet muutoslinjat ovat selkeitä. Lähes yhtäjaksoisesti ensimmäisestä tutkinnonuudistuksesta lähtien on tutkimusopintojen sekä liikuntapedagogisten opintojen määrä kasvanut ja yhteiskunnallisten sekä bio-lääketieteellisten opintojen osuus pienentynyt.

Kansainvälisten tuulahdusten suunta liikunnanopettajatutkinnossa on muuttunut pohjoismaisesta ja saksalaisesta vaikutussuunnasta voimakkaasti anglosaksiseen suuntaan. Esimerkiksi vielä vuonna 1975 oli tutkinnon vieraskielisessä kirjallisuudessa saksan- ja englanninkielistä materiaalia yhtä paljon, yhdeksänkymmentäluvun alkuun tultaessa saksankielinen kirjallisuus oli hävinnyt tutkinnosta täysin.

Tulevaisuuden haasteet

Liikunnanopettajakoulutus on alati muutospaineiden alla. Koulutuksen odotetaan esimerkiksi herättävän oppilaissa elinikäisen liikuntaharrastuksen kipinän sekä kehittävän oppilaiden sosiaalis-affektiivisia taitoja. Toisaalta koulutus halutaan nähdä jopa mahdollisena Suomen urheilumenestyksen nostajana. Nuorisokulttuurin ja yhteiskunnan muutokset asettavat koulutuksen järjestäjälle mielenkiintoisen haasteen rakentaa koulutus niin, että tulevat opettajat kykenevät mielekkäästi hoitamaan koulujen liikuntakasvatustehtävän.

-Juuri nyt elämme mielenkiintoista aikaa koko liikuntatieteellisellä alalla. Tiedekunta on aloittanut vuoden 2017 alusta hallinnollisesti ilman erillislaitoksia.

Lahden tutkimuksen aineisto koostui viranomaisjulkaisuista, opinto-oppaista, arkistomateriaalista, haastatteluista ja sanomalehdistä sekä kirjallisuudesta. Tutkimuksessa kuvataan liikunnanopettajakoulutuksen sisällön kehittymistä lähinnä historiantutkimuksen lähtökohdista.

 

11 varastossa

Lisätiedot