Julkista yksityiselämää

5,00 

Politiikka ja erotiikka yleisön silmin
Garam, Irma
951-39-1048-2; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (71)
2002

Poliittista julkisuutta leimaa tänä päivänä yksilöitymisen ja henkilöitymisen vaatimus. Saavuttaakseen kansan suosion on poliitikon kyettävä erottautumaan persoonana - paljastettava "todellista minäänsä". Oman persoonan ja yksityiselämän julkisuuteen tuominen on poliitikolle kuitenkin uhkapeliä. Se voi tuoda poliitikon lähelle yleisöään, mutta se saattaa myös ärsyttää. Sitä voidaan pitää yhtä hyvin kaoottisena holtittomuutena kuin rehellisenä avoimuutena.

Millaisia tulkintoja poliitikon yksityiselämän julkisuuteen tuominen yleisössä herättää ja millaisten arvomaailmojen pohjalta näitä tulkintoja tuotetaan? Teoksessa tarkastellaan yleisön tapoja reagoida politiikan henkilöitymiseen eduskunnan puhemies Riitta Uosukaisen Liehuva liekinvarsi -kirjan saaman kirjepalautteen valossa.

2 varastossa

Lisätiedot