Juhlaraha / Collector coin, Uno Cygnaeus ja kansanopetus / Uno Cygnaeus and folk schooling

38,00 

 

 Uno Cygnaeus ja kansanopetus -juhlaraha

Uno Cygnaeus (1810 - 1888) tunnetaan Suomen kansakoulun isänä. Cygnaeus oli maailmaa nähnyt pappi ja luonnontieteiden maisteri, jolle kansakoulun kehittäminen oli kutsumustyö. Hän tutustui kouluoloihin ja opetuksen järjestämiseen työnsä ohella Alaskassa ja Pietarissa ja teki oppimatkoja mm. Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Cygnaeuksen vuonna 1861 julkaisema ehdotus Suomen kansanopetuksen järjestämisestä oli käännekohta Suomen kansanopetusoloissa. Ehdotuksessa esitettiin samanlaista pohjakoulua kaikille ja painotettiin kädentaitojen osuutta tiedollisten aineiden ohella. Käsityö tulikin Suomessa ensimmäisenä Euroopassa opetusohjelmaan, josta se löytyy yhä tänä päivänä. Kansakouluasetuksen antamisesta tuli vuonna 2016 kuluneeksi 150 vuotta. 
Kuva: Jyväskylän yliopiston taidekokoelma
Valokuva Pekka Helin

Nimellisarvo      10 €
Metalli               Ag 500
Halkaisija          28.5 mm
Paino                10,0 g
Laatu                Proof
Vuosileima        2016
Lyöntimäärä      10 000 (100 numbered)
Suunnittelija      Petri Neuvonen
Julkaisupäivä     17.03.2016

 

Uno Cygnaeus and folk schooling 

Uno Cygnaeus (1810 - 1888) is known as the father of Finland's public school system. Cygnaeus was a travelled clergyman and Master of Science whose calling was the improvement of folk schooling. In the course of his work, he studied schools and teaching in Alaska and St. Petersburg and made study trips to the Baltic states and Central Europe, among other places. The proposal for the organization of folk schooling in Finland, published by Cygnaeus in 1861, was a turning point for public schooling in Finland. The plan proposed identical basic schooling for everyone and emphasized the role of handcrafts and practical skills in addition to theoretical subjects. Indeed, Finland was the first to introduce handcrafts (sloyd) into the curriculum, where it remains to this day.

Photo of an artifact: Pekka Helin 

Nominal value                             10 €
Metal                                            Ag 500 (silver)
Diameter                                      28.5 mm
Weight                                         10,0 g
Quality                                         Proven
Annual stamp                              2016
Number of milled coins             10 000 (100 numbered)
Designer                                       Petri Neuvonen
Published                                     17.03.2016

2 varastossa

Osasto:

Lisätiedot