Johtajuutta vai johtajattomuutta?

10,00 

Johtamisen merkitys luovuudelle informaatioteknologian organisaatioissa
Collin, Kaija; Auvinen, Tommi; Herranen, Sanna; Paloniemi, Susanna; Riivari, Elina; Sintonen, Teppo; Lemmetty, Soila
978-951-39-6920-2;
Jyväskylän yliopisto.
2017

Tarkastelemme tässä kirjassa informaatioteknologian kentällä toimivia organisaatioita. Tutkimme sitä, miten johtajuus tukee niissä toimivan henkilöstön luovuutta ja ammatillista toimijuutta. Tuomme esiin johtamistapoja suomalaisten organisaatioiden arkitodellisuudesta ja analysoimme millaisina nämä johtamistavat näyttäytyvät organisaation jäsenille. Johtajuus osoittautui moni-ilmeiseksi ja vahvasti kontekstiinsa kiinnittyväksi.

Mikä sopii yhteen työyhteisöön, ei itsestään selvästi sovellu sellaisenaan toiseen. Johtajuus näyttäytyi myös tilannesidonnaisena, työyhteisön vuorovaikutuksessa rakentuvana ja ajoittain jopa kyseenalaistettuna. Keskeiseksi teemaksi nousi johtamishierarkioiden olemassaolo tai olemattomuus: tulisiko johtamisessa kontrolloida tiukasti vai luoda vapautta? Ja mikä tärkeintä, mikä on kontrollin ja vapauden suhde henkilöstön innovatiivisuuteen, luovuuteen ja ammatilliseen toimintatilaan?

Tämä kirja on Työsuojelurahaston rahoittaman JELMO-hankkeen (Johtaminen ja esimiestyö luovan ammatillisen toimijuuden mahdollistajina ohjelmistokehittämisen organisaatioissa) loppuraportti. Kirja on suunnattu palvelemaan esimiestyössä toimivia, organisaatioiden ja henkilöstön kehittäjiä, tutkijoita sekä organisaatioiden toiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita ja käytännön tekijöitä.

2 varastossa

Lisätiedot