Johdatus tilastolliseen tutkimukseen

2,00 

Valli, Raine
952-451-032-4;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2001

Tietokoneohjelmistojen kehitys on mullistanut tilastollisen tutkimuksen tekemisen. Tässä mullistuksessa tutkijan rooli on muuttunut matemaattisten laskutoimitusten tekijästä tietokonetulosteiden tulkitsijaksi. Tärkeintä onkin aihesisällön tunteminen ja oikea tulkinta, mikä edellyttää käytettyjen menetelmien tuntemusta.

Tämä kirja on havainnollinen ja ajantasainen opas aloittelevalle tilastollisen tutkimuksen tekijälle. Se on kirjoitettu kielellä, jonka ymmärtäminen ei vaadi tilastotieteen perusopintoja. Esiteltävät menetelmät ovat niitä, joihin useimmat tilastollisen tutkimuksen tekijät törmäävät ja joiden avulla opinnäytetyö valmistuu.

5 varastossa

Lisätiedot