Johdatus laadulliseen tutkimukseen

25,00 

Eskola, Jari; Suoranta, Juha
978-951-768-035-6;
Vastapaino.
2014

Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä tutkimusta laadullisilla aineistoilla, mutta keskeiseksi nousee kuitenkin aina tutkimuksen subjekti, tekijä ja hänen suhteensa tutkimuskohteeseen.

Varasto loppu

Lisätiedot